قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور کنگاور- درس روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

توجه داشته باشید که زمان تحویل ارائه های همزمان با تاریخ امتحان پایان ترم درس مربوطه میباشد لذا به ارائه های پس از از تاریخ مذکور ترتیب اثری داده نخواهد شد.

ملزمات نگارش ارائه کتبی

ساختار صفحات:

 1. فاصله بالا و پایین مطالب نسبت به لبه کاغذ: 2 سانتیمتر
 2. فاصله چپ مطالب نسبت به لبه کاغذ : 1.5 سانتیمتر
 3. فاصله راست مطالب نسبت به لبه کاغذ: 2.5 سانتیمتر
 4. فاصله خطوط ۱.۱۵ سانتی متر

 فونتها

 1. فهرستها : ياقوت 12 براي فارسي و Time New Roman 12 براي انگليسي
 2. سرفصل­ها : تيتر 14 براي فارسي و Time New Roman 14 Bold براي انگليسي
 3. عناوين اصلي : زر 14 و Time New Roman 12 Bold براي انگليسي
 4. عناوين فرعي : زر 12 و Time New Roman 10 Bold براي انگليسي
 5. متن اصلي : لوتوس 14 براي فارسي و Time New Roman 12 براي انگليسي
 6. زيرنويس شکلها و جداول و نمودارها و پاورقي متون : زر 10 براي فارسي و Time New Roman 8 Bold  براي انگليسي
 7. نتيجه­گيري و پيشنهادات : نازنين 14 براي فارسي و Time New Roman 12 براي انگليسي
 8. پيوست­ها : ياقوت 12 براي فارسي و Time New Roman 12 براي انگليسي

 ترتیب مطالب مندرج در کتابچه:

 1. طرح روی جلد
 2. یک برگ سفید
 3. بسم الله الرحمن الرحیم
 4. طرح روی جلد
 5. چکیده تحقیق یا گزارش( حداکثر 250 کلمه)
 6. فهرست مطالب
 7. متن اصلی
  1. فصل اول: مقدمه (تاریخچه - هدف - کارهای انجام شده)
  2. فصل دوم: مطالب اصلی تحقیق
  3. فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 8. پیوست (در صورت وجود)
 9. فهرست منابع

 نحوه ارجاع به منبع:

اگر از  منبعی استفاده نموده­اید حتما در داخل متونی که از منبع استفاده شده شماره منبع ذکر گردد. مثال [5]

 نحوه نوشتن فهرست منابع:

فهرست منابع

[1]   ABB Industrial Solution. (2005). Industrial solution for processing line. Retrieved from ABB:   http://www.abb.com

[2]   Alves, Mario; Tovar, Eduardo. (2007). Real-time communications over wired/wireless PROFIBUS networks supporting inter-cell mobility. Science Direct Computer Networks , 51, 2994-3012.

شماره گذاری صفحات:

شماره گذاری فقط از صفحه فهرست منابع به بعد را شامل میگردد که شماره صفحه فهرست منابع نیز با حروف الفبا بوده و پس از آن شماره صفحات با ۱و۲و۳و... انجام میشود.

شماره گذاری عناوین:

تمامی عناوین باید دارای شماره باشند بدین صورت که عنوان اصلی فصل دارای شماره فصل بوده و عناوین اصلی دو شماره ای یا بیشتر میباشند.

مثال:

۱- مقدمه

....

۱-۱ تاریخچه

....

۲-۱ هدف

....

۲- آموزش زبان mathematica

....

۱-۲ شروع برنامه نویسی

....

۱-۱-۲ توابع در زبان mathematica

شماره گذاری شکل، جداول و نمودارها :

همه اشکال و نمودارها و جداول باید دارای شماره و توضیح مختصر(عنوان) باشند

مثال:

شکل چهارم از فصل دوم به صورت زیر نوشته میشود:

شکل ۴-۲ : محیط نرم افزار mathematica

شماره گذاری روابط و فرمولها:

در جلوی همه روابط و فرمولها نیز از یک شماره دوبخشی مانند شماره گذاری اشکال قرار داده میشود.

مثال:

فرمول ششم از فصل سوم به صورت زیر نوشته میشود:

(۶-۳)   E=2*A^2

 

+ نوشته شده توسط م.سلطان آبادی در جمعه ۱۴ خرداد۱۳۸۹ و ساعت 3:30 |